Mark Haagmans

Mark Haagmans (1961) is in 2007 begonnen met schilderen, zonder enige opleiding, kennis of een boek gelezen te hebben over technieken en materiaal. Door bewust zelf uit te vinden en te ontdekken is hij volledig autodidact gebleven.

‘Ik ben Mark Haagmans, een schilder van leegtes. De figuurlijke Footprint, die we met z’n allen achterlaten, in onze directe en alledaagse leefwereld.

In deze leegte wil ik de kijker meenemen naar het alledaagse, en naar de invulling die wij mensen in de loop der tijd hieraan hebben gegeven.
Het gaat om de persoonlijke invulling en eigen interpretatie.

Een belangrijk begrip is Transitie, oftewel een structurele verandering, die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen.

Alles heeft zijn eigen betekenis, doel, schoonheid en uiteindelijk verval. Maar ook in dat verval is vaak weer een eigen en nieuwe schoonheid te zien. Het is dus geen statisch, maar een dynamisch gegeven. Het ene moment gezien, gewaardeerd en begrepen; het andere moment verworpen, verloren of onbegrepen. Er blijft nog slechts een herinnering over van hoe het ooit was: de figuurlijke Footprint.

Wat is dit? Wie was hier? Wat is hier gebeurd? Dat zijn vragen die ik probeer op te roepen in mijn werk. Door met deze vragen mijn eigen omgeving te bezien, ontstaat uiteindelijk een alledaagse verwondering en bewondering; een bewustwording van de betrekkelijkheid van de werkelijkheid zoals we deze menen te kennen’.

Sinds 2021 – Galerie Année

Mark Haagmans