Lebuïn D’Haese

Lebuïn communiceert via zijn werk met het publiek, dat op die manier inzicht krijgt in zijn denkwereld. Want kunstenaarschap is voor hem niet vrijblijvend. l’Art pour l’art, kunst omwille van de kunst, is aan hem niet besteed. Hij is een geëngageerd kunstenaar met slechts één enkel onderwerp: de mens.

Lebuïn communicates through his work with the audience, which gets an insight into his ideas and opinion. Being an artist is not free obligation for him. Art for art’s sake is not his concern. He is a committed artist with only one subject: the human being. [GUY KESTENS]

Lebuïn D'Haese
× Product has been added to your cart