Marijke Gemessy  'Hoofdbewoner'  Den Haag; Piet Gispen Photography

Galerie Année is tijdens de Haarlemse atelier route, de Kunstlijn Haarlem 
open op zaterdag 2 en zondag 3 november van 11.00 tot 17.30 uur