René Tweehuysen

Portret in opdracht

Laat een portret schilderen door professioneel portretschilder René Tweehuysen.

……..een portret van u, uw partner, kinderen, familie, huisdieren, vrienden, zakenrelaties, collega’s, individuele of groepsportretten.

WERKWIJZE

 

René Tweehuysen werkt van zelfgemaakte foto’s. In een eerste kennismakingsgesprek, in zijn atelier of bij de opdrachtgever thuis, probeert hij een goed beeld te krijgen van het model. Tijdens dit bezoek neemt René foto’s en wordt duidelijk hoe het schilderij er ongeveer uit moet gaan zien. Vervolgens werkt René voor de opdrachtgever in potlood een compositieschets uit. Na goedkeuring van deze schets en de meest geschikte foto ( via E-mail ) begint hij met de uitvoering. Gedurende het schilderproces is het mogelijk om de onderschildering te komen bekijken.

Neem contact op met Galerie Année: info@galerieannee.nl

Fries landschap: ‘stilte en ruimte’, dat is wat hedendaags landschapschilder René Tweehuysen weet te vangen in zijn landschap-schilderijen. Het Noord-Friese landschap en de de nabij gelegen Waddenzee vormen voor René een grote bron van inspiratie. De grootste wetlands op aarde met een uniek landschap en een uitzonderlijk rijke natuur.

Hij is geen kunstenaar die op reis moet voor zijn inspiratie. Direct uit het leven gegrepen moet het zijn. Hij woont midden in dit gebied waar het licht zilverachtig is. Als je op de dijk staat, aan de rand van de wereld, kun je Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog zien liggen. Lekker dichtbij dus. Vooral Terschelling is regelmatig onderwerp in zijn landschap-schilderijen. Daarnaast zijn ook het boerenland van ‘Het Bildt’ en het buitendijkse gebied ‘Noorderleeg’ favoriete onderwerpen van René. Elke dag valt er wel iets nieuws te ontdekken. De prachtige luchten en het wisselende licht maken dat het landschap iedere dag en soms ieder uur anders is. In zijn Friese landschappen verbeeldt hij in een geheel eigen stijl de poëzie en aardse oerkracht die in dit gebied besloten ligt.

 

René Tweehuysen