Ans Bakker

Ans Bakker

Zeeuws Licht: Het verlangen naar een nieuw landschap, het terrein tussen hemel en aarde. Het is de kleur die me bezighoud en het licht van de beweging. Het nestelen in de aarde, het vuur, water en schaamteloos herboren worden.En altijd weer zoeken naar dat licht en dat diepe verlangen het nog eens zo te doen.“Maar […]